הסוד מאחורי המילה ישראל


האם ידעתם את הסוד מאחורי המילה ישראל? שלושה אבות וארבע אמהות:
י - יעקב, יצחק
ש - שרה
ר - רבקה, רחל
א - אברהם
ל - לאה
סה"כ מספר האותיות של שלושה האבות - 13
סה"כ מספר האותיות של ארבע האמהות - 13
המילה אחד ( א = 1 ח = 8 ד = 4 ) = 13
המילה אהבה (א = 1 ה= 5 ב = 2 ה = 5 ) = 13
כשמצרפים את מספר האותיות של 3 האבות ו - 4 האמהות יחד יש לנו 26 אותיות - שזה מספר השם המקודש ה. ו. י. ה .
כשמצרפים אהבה+ אחד 26 =13+13
מקבלים שוב את השם המפורש. 26
"עם אחד בלב אחד"


lili
מרתק