יצר הרע ויצר הטוב

יצר הרע ויצר הטוב

בורא עולם יצר את האדם הקדמון (הראשון) שזה בעצם עולם רוחני גבוה, לעולם הזה נכנס "הרצון לקבל".
כשזה קרה האדם הקדמון התנפץ לחלקים ולרסיסים, אותם רסיסים יצרו עשר ספירות.
בעולם שלנו יש כיסוי חומרי ויש בו גם קליפות וטומאה והם באים לידי ביטוי בעולם הפיזי שלנו.
האדם נברא משני יצרים- טוב ורע וניתנה לו הזכות לבחור ביניהם.הקלקול של האדם הראשון נוצר על ידי הרצון לקבל לעצמו, התיקון הוא להפוך את הרצון לקבל- לרצון לקבל על מנת לתת ולבסוף בגמר התיקון יהפוך לרצון לתת על מנת לתת, כשנגיע לתיקון האדם יחזור להיות כמו שהיה לפני הקלקול, לפני החטא.
בורא עולם ברא גם את הטוב וגם את הרע על מנת שנגיע לתיקון באמצעות בחירה, בכוח הרצון, בזכות ולא בחסד. הוא הפריד בין החיובי (רוחני) לשלילי (חומר) והשאיר את הבחירה בידינו.חשוב לזכור שאין אפשרות לבטל יצר אחד לגמרי.
השאיפה היא להגיע לאיזון בין היצרים, בין הרוח לחומר וכל זאת על ידי בחירה חופשית. רק כך נצליח לתקן ולהתאחד מחדש עם הבריאה- כמו שהיה האדם הקדמון לפני החטא.

הכח הרע נקרא "סטרא אחרא", היצר הרע. השאיפה שלו לחבל בבריאה, לנרוס אותה ולהחזיר אותנו למצב של תוהו ובוהו
לפי הזוהר: הכעס של האדם והחושך הם אלה שיוצרים מזיקים, הדרך להחליש את המזיקים היא לעסוק בנתינה ובמעשים טובים.