ברכת המלאכים

בס"ד
ברכת המלאכים

"בשם ה אלוהי ישראל
מימיני מיכאל
משמאלי גבריאל
מלפניי אוריאל
מאחורי רפאל
ומעליי שכינת האל"

ברכת המלאכים היא חלק מקריאת שמע שעל המיטה והיא מהווה הגנה אנרגטית חזקה ביותר.
אני משלבת אותה עם דימיון מודרך לאפקט הגנה מקסימלי- מציבה בדימיון את אנרגיית המלאכים סביבי ומגן דוד מעל לראשי.

המשפט הנ"ל הוא לא פסוק
הוא מבוסס על מדרשי "פרקי דרבי אליעזר".
מתייחסים אליו גם בזוהר: כשם שבני ישראל חנו במדבר סביב המשכן ובמקביל המלאכים מקיפים את הקב"ה בשמיים.

נפרט מעט על המלאכים והברכה.
כשאומרים בשם ה - מתמלאים באהבה לבורא עולם ומגיעים לשמחה שזו המדרגה הגבוהה ביותר של עבודת השם.
לפי רבי נחמן: זו סגולה לשמירה מפני טומאה בלילה.
בנוסף, זו מעין בקשת רשות מבורא עולם להיות באמצע מחנה המלאכים שסובבים אותו ולכן האדם מרגיש את נוכחות השכינה מעל לראשו ("ומעליי שכינת האל").

המלאך מיכאל- שר גדול
ממונה על החסד, הזכות והרחמים. שומר על ישראל כסניגור.
הוא המלאך שבישר לשרה על הולדת בנה יצחק.
משמעות שמו: "מי- כאל" מאדיר את שם השם.

המלאך גבריאל- בעל כח חיובי.
מלאך שמייצג את מידת הגבורה (דין).
מחייב את האדם לתקן את מידותיו.
הוא החריב את סדום, הוא גם נלחם לצידו של יהושוע.

המלאך רפאל- המלאך שממונה על הרפואה.
לפי חז"ל הוא ריפה את אברהם אבינו לאחר שנימול.

המלאך אוריאל- המלאך שאחראי לאור האל שבעולם.
הוא מלא חוכמה.
לפי הזוהר- הוא מניע את גלגל המזלות ואת הכוכבים.

את ההגנה הזו ניתן ורצוי לעשות בכל יום לעצמנו ואף ליקירינו
לפני יציאה, נסיעה או פגישה חשובה

למטפלים שבינינו מומלץ לעשות גם לפני התחברות לתקשור