מצוות החיוך


לאדם בוגר יש 32 שיניים.
המילה לב בגימאטריה.
ל= 30
ב = 2
סה"כ 32

מידי יום אנו פוגשים אנשים במכולת, בעבודה, בטיול, במקומות, נותני שירות ציבור ועוד.
החיוך שניתן, גם לאדם שאנו לא מכירים, משנה את האוירה גם ביחסו אלייך וגם ביחסך אליו.
אין אנו יודעים מה נמצא בתוך ליבו, איזה יום קשה עבר עליו או מה עובר במחשבותיו כמה עצבות. חיוך קטן יכול להציל נפש.


"המציל נפש אחד כאילו הציל עולם ומלואו" לכן זאת מצווה גדולה.
הקב"ה נתן לנו את החיוך, זה בחינם תחייכו.


Liat
:-)