סגולה לפרנסה


א. לקרוא כל יום "פרשת המן" (שמות פרק טז) פרשה המלמדת אותנו שפרנסה
היא משמיים.

ב. להפריש עשירית מכל הרווחים לצדקה.

ג. נטילת ידיים לפני כל סעודה.

ד. כיבוד האישה לא להעליב אותה ולשמח אותה תמיד.

ה. שתי עלי הדס נושקים בקצותיהם בארנק, מומלץ לבית עסק להכניס עציץ הדס או מרווה.

ו. להקפיד לא לנגב ידיים בבגדים.

ז. ריבים וכעס מזיקים לפרנסה.