סביבה חיובית


איך ליצור סביבה חיובית אנרגטית מסביבנו ובמקום העבודה למחשבת אנרגיה יש הרבה כוח .במשך חיינו אנו נחשפים לאנשים שיכולים להשפיע עלינו או לטוב או לרע .


אם אנחנו נתחבר לאנשים חיובים שמחים ואופטימים הסיכוי שלנו להצליח בחיים הוא גבוה יותר .אם אנחנו נתחבר לאנשים שלילים שמלאים ברחמים עצמים אנחנו נהפוך להיות כמותם. לכן חשוב מאוד לבחור את הסביבה האנרגטית שלנו גם במקום העבודה.


ומה עושים כשיש אנרגיות שליליות בעבודה או בסביבתנו עלינו ליצור עבורנו הגנה על ידי מעשים כדי שנוכל להתגונן מפני האנרגיות השליליות.

א. להמנע מלשון הרע "לא תלך רכיל בעמך".
ב. להמנע ממבטים בעיניים אנרגיה שלילית יכולה להיות דרך מבט בעיניים.
ג. להמנע מאכילה ושתיה ליד אנשים שיש בהם אנרגיות שליליות.
ד. עציץ מרווה מגן אלינו מאנרגיות שליליות.
ה. לבדוק שהמזוזה שנמצאת במקום עבודתינו היא תקינה.
ו. קשירת חוט אדום ביד שמאל.


תמיד ליצור אנרגיות חיוביות בשמחה אופטימיות ומוטיבציה חשיבה חיובית תוביל אותך לחיוביות.


Liat
מרתק

Liat
מרתק