ילודה ונומרולוגיה קבלית

כשפותחים מפה נומרולוגית ברוב המקרים ניתן לראות בבירור יחסית כמה ילדים יהיו לאדם. העניין הוא שמדובר על פוטנציאל בלבד.כלומר, הפוטנציאל הוא לא נגמר בשלושה או ארבעה ילדים, אבל כן כתוב כמה ילדים עלי להביא לעולם.לעתים ניתן לזהות את מין העובר / הילד בפתיחת המפה, הדבר מצריך בדיקה מעמיקה.

יתכן כי יהיו טעויות באבחנה זו משום שאנו מדברים על אנרגיות ואנרגיה יכולה להיות גברית בגוף נשית ונשית בגוף גברי קרי, שהילד שיוולד יהיה יותר עדין, מכיל ומדבר למשל או שהילדה תהיה יותר מלחמתית ואסרטיבית, לכן פה ישנו משנה זהירות ובייעוץ אני יכולה לומר יש אפשרות שזאת בת או יש אפשרות שזה בן.


נורית ועקנין
נומרולוגית קבלית